• Ürün maltın tesliminden itibaren iki yıl garanti kapsamı altındadır.
  • Ürünün garanti süresi zaafında garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım klavuzunda bulunan üzerinde satış tarihi ve bayi kaşesi onaylı fatura ibrazı gerekmektedir.
  • Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  • Malın kullanma kılavuzunda bulunan maddelere aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.